Công ty Cổ phần Công nghệ Bắc Việt.
Địa chỉ: Km7 – quốc lộ 18 – Xã Phương Liễu – Quế Võ – Bắc Ninh.
Điện thoại: +84-222-3617933
Fax: +84-222-3617932
Email: admin@bacvietmold.com
Kinh doanh: thang.vh@bacvietgroup.com
HC-NS tuyển dụng.
Ms.Hạnh: hanh.dt@bacvietsteel.com
Ms.Nhung: nhung.ht@bacvietgroup.com