Sản phẩm nhựa

Sứ mệnh
Bằng mọi nỗ lực, nguồn lực tài nguyên, trí thức, kinh mghiệm thành công thất bại để tạo nên một công ty thuần Việt có năng lực sản xuất cơ khí tiên tiến có khả năng tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của đất nước
Tầm nhìn
Trở thành một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam về công nghiệp hộ trợ trong lĩnh vực sản xuất cơ khí với công nghệ tiên tiến và chất lượng vượt trội

Linh kiện nhựa cho sản phẩm điện tử: Máy in, máy fax, linh kiện điện thoại

 

Linh kiện nhựa cho sản phẩm khác: linh kiện nhạc cụ, xe máy

 

Linh kiện nhựa cho sản phẩm kính thực tế ảo

Sơ đồ quy trình sản xuất linh kiện nhựa