Sản phẩm nhựa

 

Linh kiện nhựa cho sản phẩm điện tử: Máy in, máy fax, linh kiện điện thoại

 

Linh kiện nhựa cho sản phẩm khác: linh kiện nhạc cụ, xe máy

 

Linh kiện nhựa cho sản phẩm kính thực tế ảo

Sơ đồ quy trình sản xuất linh kiện nhựa