Sản phẩm khuôn

Khuôn mẫu chính xác:

Chúng tôi có thể sản xuất sản phẩm khuôn mẫu hoàn chỉnh từ khâu thiết kế đến sản xuất, bảo dưỡng, bảo trì khuôn
Phần mềm thiết kế khuôn: 2D/3D CAD/CAM/ CREO

Mold manufacturing lines

Sứ mệnh
Bằng mọi nỗ lực, nguồn lực tài nguyên, trí thức, kinh mghiệm thành công –  thất bại để tạo nên mottj công ty thuần Việt có năng lực sản xuất cơ khí tiên tiến có kahr năng tiên phong trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của đất nước
Tầm nhìn
Trở thành một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam về công nghiệp hộ trợ trong lĩnh vực sản xuất cơ khí với công nghệ tiên tiến và chất lượng vượt trội