Công ty Cổ phần công Nghệ Bắc Việt sẽ tham dự triển lãm Mtech Nagoya 2019 từ ngày 17-19/4/2019

Triển lãm Công nghệ Vật liệu & Linh kiện Cơ khí [M-Tech] là triển lãm quy tụ tất cả các loại linh kiện cơ khí như vòng bi, ốc vít, lò xo cơ, công nghệ xử lý kim loại và nhựa. M-Tech hàng năm thu hút một số lượng rất lớn các chuyên gia từ các bộ phận thiết kế, phát triển, sản xuất, kỹ thuật sản xuất, mua hàng và kiểm soát chất lượng, để tiến hành các thảo luận kinh doanh sôi nổi với các nhà trưng bày triển lãm.

https://www.japan-mfg-nagoya.jp/en-gb/about/mtech.html

https://www.japan-mfg-nagoya.jp/en-gb/contents/feature_products.html